Λιπαντικό σιλικόνης συμπυκνωμένο για πλαστικά και μεταλλικά εξαρτήματα.Χρησιμοποιείται σαν αντικολλητικό σε καλούπια, γυαλιστικό και συντηρητικό σε έπιπλα,δέρματα,πλαστικά, κ.λ.π. Συντηρεί ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά εξαρτήματα και προστατεύει απο την σκουρία και τις οξειδώσεις.