Το FREEZING LIQUID είναι ψυκτικό για άμεσο και ακριβή εντοπισμό βλαβών από θερμικές επιδράσεις μέχρι – 50Co . Κατασκευάστηκε για τον γρήγορο εντοπισμό βλαβών. Δεν είναι εύφλεκτο και εξατμίζεται αμέσως, χωρίς να αφήσει υπολλείμματα.