Σκούρο – προστατευτικό – αντιδιαβρωτικό μεταλλικών επιφανειών (μονωτικό – σκληρό film). Κατάλληλο για μακροχρόνια αποθήκευση ανταλλακτικών, εξαρτημάτων μηχανών κ.λ.π.