Prelazni premaz žutog hromata

na aluminijumu i legurama aluminijuma.