Υγρό στεγνωτικό – λαμπρυντικό πιάτων, ποτηριών

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Δοχεiο  15 Kg