Ειδικό πρόσθετο τελευταίου ξεπλύματος.

Εξουδετερωτικό αλκαλικότητας.  

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Δοχείο 14 Kg