Αφρίζον καθαριστικό με βάση το ενεργό χλώριο

κατάλληλο για βιομηχανίες  τροφίμων, σφαγεία, 

κρεοπωλεία, πάγκους εργασίας, κουζίνες, δάπεδα, κλπ.

 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

15 Kg