Περιγραφή Προϊόντος

Κάδος ψεκασμού καθαριστικού αφρού 50 Ltr
Κατάλληλος για βιοτεχνίες τροφίμων, πλυντήρια αυτοκ/των.

 

Χαρακτηριστικά:
– βαλβίδα αποστράγγισης νερού,
– πάχος της δεξαμενής 3 mm,
– πίεση λειτουργίας 8 bar.
– σωλήνα.
– δύο ακροφύσια (ψεκασμός και αφρός)
– ρυθμιστής αέρα
– έλεγχος  παροχής υγρού 
– ρυθμιστείς πίεσης ·
–  βαλβίδα απελευθέρωσης αέρα,
– δείκτης στάθμης,
– μετρητής πίεσης
– Βαλβίδα ασφαλείας.